STEFANO SALETTI E PICCOLA BANDA IKONA - ETNOROCK ATRI (9 agosto 2005)

 

Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Piccola Banda Ikona live
Foto di Maurizio Di Maurizio

Live

 

Home Page <<Back